Cyber security compliance

Intro

Binnen het enorme domein van cybersecurity komt een belangrijk aspect naar voren: Cyber Security Compliance. Het gaat niet alleen om regels; het is een strategisch kader dat uw digitale omgeving met precisie en veerkracht versterkt. Het is een sterke verdediging die bescherming tegen potentiële bedreigingen en vervolgingen garandeert. Overheden en organisaties over de hele wereld hebben deze regelgeving nauwgezet opgesteld, niet alleen om bedrijven te beschermen tegen cyberaanvallen door toegang te bieden tot kritische defensieve inzichten, maar ook om discipline in de cybersecurity gewoonten te brengen. Lees met ons mee in deze blog terwijl we bespreken waarom het zo belangrijk is om te voldoen aan de regelgeving op het gebied van cybersecurity. We gaan dieper in op hoe je jezelf kunt beschermen tegen aanvallen, wat een aantal compliance normen zijn en wat de gevolgen kunnen zijn als je cybersecurity compliance verwaarloost.

Wat betekent het om “Cybersecurity Compliant” te zijn, en waarom is het belangrijk?

Ervoor zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van informatei beveiliging, betekent dat uw bedrijf onder bepaalde wet- en regelgeving opereert, wat twee cruciale zakelijke aspecten mogelijk maakt. Ten eerste voelen klanten zich veilig als ze met u samenwerken en hun gevoelige & persoonlijke informatie aan uw bedrijf doorgeven. Ten tweede is uw bedrijf beschermd tegen de gevaren van cyberaanvallen, zowel financiële schade als reputatieschade.

Wanneer uw bedrijf wordt geconfronteerd met een cyberaanval, moet u zich niet alleen zorgen maken over de onmiddellijke schade aan uw bedrijf, die vaak financieel lijkt, maar ook over de gevolgen op langere termijn.

Afhankelijk van uw branche, bent u verplicht een specifieke reeks regels na te leven volgens het bestuursorgaan van die regelgeving. Aangezien dit het geval is, bent u verplicht om hen te antwoorden met betrekking tot uw overtreding en moet u extra boetes betalen als u niet voldoende maatregelen heeft genomen, en zo mogelijk ook meer audits en onderzoeken ondergaan wat nog meer kosten met zich mee brengt 

Overtreding van de regelgeving die bekend staat als HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996) kan bijvoorbeeld leiden tot boetes van wel 50.000 euro per overtreding. Op dezelfde manier kan de schending van PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) oplopen tot meer dan 10.000 per maand. In wezen zijn de redenen om uw bedrijf cybersecurity-compliant te maken talrijk, maar eenvoudig.

Waarom is compliance belangrijk voor iedereen?

Een grote misvatting over de naleving van de veiligheidsvoorschriften is dat alleen grote bedrijven met geldreserves, groot klantenbestand en veel medewerkers zich zorgen hoeven te maken dat ze het doelwit worden van een cyberaanval. Uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Het MKB (kleine en middelgrote ondernemingen) loopt een groter risico omdat zij vaker het doelwit zijn, ruim 43% van alle hacks vinden plaats onder het MKB. Ze worden vaker het doelwit omdat hackers ze vaak als gemakkelijker doelwitten beschouwen, omdat ze meestal niet over het complexe beveiligingssysteem en de complexe afdelingen beschikken die grotere bedrijven wel hebben. Dit wetende, is het de verantwoordelijkheid van het MKB om hun cyberveiligheid onder de loep te nemen en te beslissen of ze goed zijn toegerust om een aanval aan te kunnen.

Hoe zien compliance systemen eruit?

Nu u het belang van cybersecurity-compliance begrijpt, gaan we het hebben over hoe een goed compliance-systeem eruit ziet en hoe u er een kunt bouwen.

In de kern bestaat een systeem uit vier hoofdcomponenten. Deze componenten omvatten monitoring, risicobeheer, risicopreventie en documentatie. De lay-out is eenvoudig, dus uw compliance is afhankelijk van de implementatie van deze principes zoals u dat geschikt acht voor uw bedrijf.

Toezicht houden:

Uw taak bij het monitoren van uw bedrijf op bedreigingen is tweeledig. Allereerst is het verstandig om iemand of een afdeling op te richten die verantwoordelijk is voor de beveiliging monitoring en het onderhoud van uw systemen. Hun doel is ervoor te zorgen dat bedreigingen niet doordringen en tot een minimum worden beperkt. Ten tweede moeten u en uw beveiligingsafdeling ervoor zorgen dat uw bedrijf op de hoogte blijft van nieuwe compliance regels en -normen. Samen zullen deze worden gebruikt om bedreigingen te minimaliseren en te voorkomen dat bedreigingen te groot worden.

Risico Organisatie:

Om u beter voor te bereiden op potentiële bedreigingen, moet u nauwkeurig toegang krijgen tot alle potentiële kwetsbaarheden. Neem deze en rangschik ze op basis van de mate waarin ze u zullen beïnvloeden. U moet er rekening mee houden hoe moeilijk ze te detecteren zijn, hoe vaak u ze zult tegenkomen, hoe schadelijk ze zijn, de straffen die gepaard gaan met het niet naleven ervan, etc. Met dit in gedachten kunt u uw beveiliging prioriteiten nauwkeurig bepalen en voorkom en minimaliseer elke aanval die op uw pad komt.

Risico Preventie:

Als er aanvallen door je verdediging heen dringen of door een open deur glippen, moet het je doel zijn om deze zo snel mogelijk te neutraliseren. Een snelle reactie is essentieel, en alleen mogelijk als u beschikt over een beveiligingsplan en protocollen die weinig tot geen schade verzekeren. Deze verantwoordelijkheid zou voornamelijk bij de beveiligingsafdeling of het individu liggen, wat nog een reden is waarom het cruciaal is om er een te hebben.

Naleving Documentatie:

Naast het volgen van de naleving regels moet u precies documenteren hoe uw bedrijf de juiste naleving van de cyberbeveiliging regels naleeft, en ervoor zorgen dat uw documentatie up-to-date is. Deze documentatie is bedoeld voor iedereen die toegang nodig heeft tot uw beveiligingsnormen, of dat nu uw management, compliance-auditor of iemand anders is die zich bezighoudt met de cyberbeveiliging van uw bedrijf.

Waarom vinden sommige bedrijven het gemakkelijker om compliance-voorschriften te volgen dan andere?

Zoals we eerder hebben besproken, is de reden om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp onder het MKB omdat kleinere bedrijven doorgaans niet zoveel beveiligingsprotocollen/beveiliging hebben als grotere bedrijven, en dit is de reden waarom het MKB vaak meer doelwit is. Binnen kleinere bedrijven hebben sommigen echter problemen met het naleven van de basisregels en met het opstellen van protocollen die bedreigingen echt afweren. Om uw beveiliging te onderscheiden en uw bedrijf veilig te houden, moet u de algemene obstakels begrijpen die u moet overwinnen bij het creëren van uw eigen systeem.

Te veel om te verdedigen:

Hackers vallen u aan door een zogenaamde aanvalsvector aan te vallen. Het zijn vaak veel voorkomende punten in een bedrijf die kwetsbaar zijn voor aanvallen, en methoden die hackers gebruiken om uw systeem binnen te dringen. Enkele veel voorkomende zijn phishing, DDoS (Distributed Denial of Service) en XSS (Cross-Site Scripting). De wijdverbreide adoptie van cloud technologie maakt talloze bedrijven kwetsbaarder, tenzij ze voorzichtig zijn. Ervoor zorgen dat uw bedrijf is uitgerust om de beveiliging van een complex cloudsysteem af te handelen, is de sleutel tot compliance en beveiliging.

Te snel uitbreiden:

In onze wereld evolueert de technologie verrassend snel, en het kan moeilijk zijn om gelijke tred te houden. Cyberveiligheid is niet anders. Het is vaak bekend dat het achterloopt op de nieuwste cyberdreiging of de nieuwe methode die hackers gebruiken. Voor bepaalde bedrijven betekent snelle expansie dat ze sneller uitnodigingen voor cyberdreigingen uitdelen dan dat ze de beveiliging kunnen verbeteren. Schaalvergroting brengt nieuwe zwakke plekken met zich mee, en als je niet op je hoede bent, is dat een recept voor een potentiële ramp.

Hoe kunt u de compliance regels beter volgen?

We hebben al besproken wat compliance is. Je weet waarom het van levensbelang is voor elk bedrijf, groot of klein. U begrijpt de juiste structuur om naleving te volgen, en de daaruit voortvloeiende wegversperringen waarmee u te maken krijgt. We hebben kort enkele voorschriften genoemd die bekend staan als HIPAA en PCI DSS. Nu is het tijd om uit te breiden op wat we weten en enkele voorbeelden te geven van welke regelgeving uw bedrijf mogelijk moet volgen.

ISO: International organization for standardization

Een ISO-norm (International Organization for Standardization) is een internationaal erkende norm voor kwaliteitssystemen en een EN-norm (Europese Norm) is een Europese erkende norm voor kwaliteitssystemen. Beiden leggen de vereisten vast voor veiligheidskleding. Er zijn verschillende soorten EN- en ISO normeringen.

PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard.

In de wereld van financiële transacties zorgt PCI DSS voor de veiligheid van creditcardgegevens. Zie het als een reeks richtlijnen die organisaties volgen om uw kaartgegevens tijdens elke transactie veilig te houden.

HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act

HIPAA betreedt de gezondheidszorg arena om patiëntinformatie te beschermen. De focus op vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit zorgt ervoor dat uw medische dossiers privé en veilig blijven.

SOC 2: Service Organization 2-Control 

SOC 2, ontworpen voor SaaS en cloud computing, schetst standaarden voor gegevensbeveiliging. De principes ervan – veiligheid, beschikbaarheid, verwerking integriteit, geheimhouding en privacy – fungeren als maatstaf voor organisaties in het digitale landschap.

NYDFS Cybersecurity: bescherming van financiële diensten

De NYDFS Cybersecurity Regulation is specifiek toegesneden op de financiële sector en stelt eisen aan risicobeoordelingen en cyber beveiligingsbeleid, en wijst een Chief Information Officer (CIO) aan om toezicht te houden op de naleving.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

GDPR overstijgt grenzen en stelt normen vast voor organisaties die gegevens van EU-burgers verwerken. De zeven principes garanderen een eerlijke en veilige gegevensverwerking, ongeacht de geografische locatie.

NIST: National Institute of Standards and Technology 

NIST biedt raamwerken voor informatiebeveiliging. Het 800-53-framework richt zich op risicobeheer, terwijl de 800-161-standaard zich richt op het risicobeheer van de toeleveringsketen in de technologie.

CMMC: cybersecurity maturity model certification 

CMMC legt de lat hoog voor organisaties die contracten van het Amerikaanse ministerie van Defensie in de gaten houden. Het schrijft strenge cyberbeveiligingsmaatregelen voor om gecontroleerde niet-geclassificeerde informatie (CUI) te beschermen.

Conclusie: een routekaart voor compliance

Het begrijpen van deze regelgeving is als het hebben van een routekaart voor het navigeren door het complexe terrein van cyberbeveiliging. Elk heeft zijn unieke rol en draagt bij aan het algemene doel van het beveiligen van gevoelige gegevens en digitale transacties.

Vraag 1: PCI DSS- is het belangrijk als ik betaalgegevens beheer?

A: Absoluut. PCI DSS staat voor personal credit card information  data security standard. Wanneer u als bedrijf betalingen afhandelt op uw website is het verplicht om aan deze norm te voldoen. Het niet voldoen aan deze norm kan u hoge boetes opleveren.

Vraag 2: HIPAA – Is het alleen voor professionals in de gezondheidszorg?

A: HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) is inderdaad de beste vriend van de gezondheidszorg. Het beschermt patiëntinformatie en zorgt ervoor dat deze vertrouwelijk, beschikbaar en integraal blijft. Als je in de gezondheidszorg werkt, doe je mee aan het HIPAA-spel.

Vraag 3: NYDFS Cybersecurity – Voor de financiële mensen, toch?

A: Absoluut! De cyberbeveiligingsverordening van het New York Department of Financial Services (NYDFS) bereidt de weg vrij voor financiële dienstverleners. Denk hierbij aan risicobeoordelingen, cyber beveiligingsbeleid en een toegewijde CIO.

Vraag 4: AVG – Moet ik me zorgen maken als ik niet in de EU ben?

A: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een creatie van de EU, maar als u gegevens van EU-burgers verzamelt, staat deze op uw radar. De zeven principes zorgen voor een eerlijke en veilige gegevensverwerking, waar u zich ook bevindt.

Vraag 5: NIST – Klinkt officieel. Wat is zijn rol?

A: Het National Institute of Standards and Technology (NIST) stelt de normen wereldwijd vast. Het 800-53-raamwerk is een leidraad voor risicobeheer, en 800-161 richt zich op het verminderen van de risico’s in de toeleveringsketen in de informatie- en communicatietechnologie.

Vraag 6: CMMC – Een militair ding? Wie heeft het nodig?

A: Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) is een must voor organisaties die contracten van het Amerikaanse ministerie van Defensie in de gaten houden. Het zorgt ervoor dat u voldoet aan strenge cyber beveiligingsmaatregelen bij het omgaan met gecontroleerde niet-geclassificeerde informatie (CUI).

Conclusie

Het begrijpen van deze regelgeving gaat verder dan het afvinken van vakjes; het is alsof je een gedetailleerde kaart hebt waarmee je door de complexiteit van cyberbeveiliging kan manoeuvreren. Elke regelgeving speelt een cruciale rol bij het versterken van gevoelige gegevens en het garanderen van veilige digitale transacties. Houd er bij het begin van dit traject rekening mee dat compliance geen statisch eindpunt is; het is een voortdurende inzet voor het creëren van een digitale wereld die robuust en veerkrachtig is en klaar om het steeds veranderende landschap van uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging aan te pakken.

Beste bezoeker,

Onze website krijgt een nieuwe look! Momenteel wordt er hard gewerkt aan de vernieuwing van onze website om u beter van dienst te kunnen zijn. De informatie, certificeringen en klanten cases op de website zijn niet up-to-date.

De nieuwe website zal midden januari 2024 gefinaliseerd zijn. Betreft uw service veranderd er niks, wij staan u nog steeds graag te woord voor al uw vraagstukken rondom cyber security en denken graag met u mee.

We waarderen uw begrip en nodigen u uit om midden januari terug te keren voor de gloednieuwe website. Excuses voor het ongemak en bedankt voor uw geduld!

Bij enige vragen kunt u ons bereiken op de volgende gegevens: